PROGRAM PSP 2014

Akty prawne

Ustawa o PSP

Ustawa o emeryturze PSP

Deklaracje

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia NNW w PZU S.A. – funkcjonariusze i pracownicy PSP oraz ich współmałżonkowie, partnerzy życiowi i dzieci – Umowa z 2016 roku

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia NNW w PZU S.A. - funkcjonariusze i pracownicy PSP oraz ich dzieci - Umowy z 1999 r. i 2002 r.

Oświadczenie ubezpieczonego o rezygnacji z ochrony assistance prawny - Gothaer

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia OC w życiu prywatnym w PZU S.A. - funkcjonariusze i pracownicy PSP - umowa z 2002 r.

Deklaracja przystąpienia - Pogodna Jesień - PZU.pdf

Ankieta Pogodna Jesień - PZU

Wniosek przejścia na Indywidualną Kontynuację - Pogodna Jesień - PZU.pdf

Ulotka informacyjna

Opis programu grupowego ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia zdrowotnego dla funkcjonariuszy i pracowników PSP

Opis ubezpieczeń majątkowych dla funkcjonariuszy i pracowników PSP

Umowy / Warunki ubezpieczenia

- Ubezpieczenie na życie PZU

Umowa ubezpieczenia na Życie PZU

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie - PZU

- Ubezpieczenie lekowe PZU

Umowa ubezpieczenia lekowego PZU

Ogólne Warunki Ubezpieczenie Lekowego - PZU

Ubezpieczenie lekowe - wykaz antybiotyków - PZU

Ubezpieczenie lekowe - baza aptek - PZU

- Ubezpieczenie Opieka Medyczna S PZU

Umowa ubezpieczenia Opieka Medyczna S PZU

Ogólne warunki ubezpieczenia Opieka Medyczna S PZU

Wykaz placówek medycznych - Ubezpieczenie Medyczne S PZU

- Ubezpieczenie assistance prawny - Gothaer

Umowa generalna assistance prawny Gothaer

- Ubezpieczenie OC i ochrona prawna - Hestia

Umowa generalna OC i ochrona prawna Hestia

Aneks do umowy generalnej OC i ochrony prawnej Hestia

Potwierdzenie ochrony - Ubezpieczenie OC i OP Hestia

Informacja o aktualnym numerze polisy i numerze konta

- Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej przy wykonywaniu władzy publicznej - Hestia

Umowa generalna ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej przy wykonywaniu władzy publicznej Hestia

- Ubezpieczenia NNW w PZU S.A. – dla funkcjonariuszy i pracowników PSP oraz ich niepełnoletnich dzieci – Umowa z 1999 i 2002 roku

Umowa ubezpieczenia NNW w PZU S.A. dla funkcjonariuszy i pracowników PSP – Umowa z 1999 roku

Umowa ubezpieczenia NNW w PZU S.A. – niepełnoletnie dzieci funkcjonariuszy i pracowników PSP – Umowa z 2002 roku

Aneks do umowy ubezpieczenia NNW w PZU S.A. - dla funkcjonariuszy i pracowników PSP z dnia 20-10-1999 r.

Aneks do umowy ubezpieczenia NNW w PZU S.A. - dla niepełnoletnich dzieci funkcjonariuszy i pracowników PSP z dnia 27-11-2002 r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia NNW

Zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia NNW

- Ubezpieczenia NNW w PZU S.A. – dla funkcjonariuszy i pracowników PSP oraz ich współmałżonków, partnerów i dzieci – Umowa z 2016 roku

Umowa ubezpieczenia NNW w PZU S.A. – funkcjonariusze i pracownicy PSP oraz ich współmałżonkowie, partnerzy życiowi i dzieci – Umowa z 2016 roku

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia NNW w PZU S.A. dla funkcjonariuszy i pracowników PSP– do Umowy z 2016 roku

Informacja o produkcie - ubezpieczenie NNW

- Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym dla funkcjonariuszy i pracowników PSP - PZU

Umowa Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym dla funkcjonariuszy i pracowników PSP - PZU

Aneks do umowy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym w PZU S.A. - dla funkcjonariuszy i pracowników PSP z dnia 27-11-2002 r.

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia OC osób fizycznych w życiu prywatnym

Aneks do umowy ubezpieczenia oc w zyciu prywatnym w pzu s.a. dla funkcjonariuszy i pracowników psp z dnia 25-10-2018r.pdf

Informacja o produkcie - Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

- Ubezpieczenie Pogodna Jesień - PZU

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Emerytalnego Pogodna Jesień - PZU

Karta produktu Pogodna Jesień

- Wykaz osób obsługujących ubezpieczenie w Mentor S.A - PZU

Wykaz osób obsługujących ubezpieczenie w Mentor S.A.

Polisy

Zestawienie polis

Tytuły wpłat i numery konta - PSP