Ubezpieczenia majątkowe


Strona jest prowadzona przez brokera Mentor S.A. i stanowi kompendium wiedzy na temat aktualnych produktów ubezpieczeniowych przeznaczonych dla funkcjonariuszy, pracowników emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin.

Akty prawne

Ustawa o PSP

Deklaracje

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia NNW w PZU S.A. – funkcjonariusze i pracownicy PSP oraz ich współmałżonkowie, partnerzy życiowi i dzieci – Umowa z 2016 roku

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia NNW w PZU S.A. - funkcjonariusze i pracownicy PSP oraz ich dzieci - Umowy z 1999 r. i 2002 r.

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia OC w życiu prywatnym w PZU S.A. - funkcjonariusze i pracownicy PSP - umowa z 2002 r.

Ulotka informacyjna

Opis ubezpieczeń majątkowych dla funkcjonariuszy i pracowników PSP

Umowy / Warunki ubezpieczenia

- Ubezpieczenie OC i ochrona prawna - Hestia

Umowa generalna OC i ochrona prawna Hestia

Aneks do umowy generalnej OC i ochrony prawnej Hestia

Potwierdzenie ochrony - Ubezpieczenie OC i OP Hestia

Informacja o aktualnym numerze polisy i numerze konta

Aneks do Umowy Generalnej ubezpieczenia OC i ochrony prawnej z dnia 09-11-2020

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych - Ergo Hestia

- Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej przy wykonywaniu władzy publicznej - Hestia

Umowa generalna ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej przy wykonywaniu władzy publicznej Hestia

Aneks do Umowy Generalnej ubezpieczenia OM przy wykonywaniu władzy publicznej z dnia 09-11-2020

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych - Ergo Hestia

- Ubezpieczenia NNW w PZU S.A. – dla funkcjonariuszy i pracowników PSP oraz ich niepełnoletnich dzieci – Umowa z 1999 i 2002 roku

Umowa ubezpieczenia NNW w PZU S.A. dla funkcjonariuszy i pracowników PSP – Umowa z 1999 roku

Umowa ubezpieczenia NNW w PZU S.A. – niepełnoletnie dzieci funkcjonariuszy i pracowników PSP – Umowa z 2002 roku

Aneks do umowy ubezpieczenia NNW w PZU S.A. - dla funkcjonariuszy i pracowników PSP z dnia 20-10-1999 r.

Aneks do umowy ubezpieczenia NNW w PZU S.A. - dla niepełnoletnich dzieci funkcjonariuszy i pracowników PSP z dnia 27-11-2002 r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia NNW

Zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia NNW

Informacja dotycząca zgłaszania szkód NNW

- Ubezpieczenia NNW w PZU S.A. – dla funkcjonariuszy i pracowników PSP oraz ich współmałżonków, partnerów i dzieci – Umowa z 2016 roku

Umowa ubezpieczenia NNW w PZU S.A. – funkcjonariusze i pracownicy PSP oraz ich współmałżonkowie, partnerzy życiowi i dzieci – Umowa z 2016 roku

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia NNW w PZU S.A. dla funkcjonariuszy i pracowników PSP– do Umowy z 2016 roku

Informacja o produkcie - ubezpieczenie NNW

Informacja dotycząca zgłaszania szkód NNW

- Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym dla funkcjonariuszy i pracowników PSP - PZU

Umowa Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym dla funkcjonariuszy i pracowników PSP - PZU

Aneks do umowy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym w PZU S.A. - dla funkcjonariuszy i pracowników PSP z dnia 27-11-2002 r.

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia OC osób fizycznych w życiu prywatnym

Aneks do umowy ubezpieczenia oc w zyciu prywatnym w pzu s.a. dla funkcjonariuszy i pracowników psp z dnia 25-10-2018r.pdf

Informacja o produkcie - Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

- Wykaz osób obsługujących ubezpieczenie w Mentor S.A - PZU

Wykaz osób obsługujących ubezpieczenie w Mentor S.A.

Polisy

Zestawienie polis

Tytuły wpłat i numery konta - PSP

Informacje

Informacja ze Związków Zawodowych 10-2020

Informacja ze Związków Zawodowych 07-2021

godziny pracy: poniedziałek - piątek: 8:00-16:00
Zapraszamy do kontaktu
Aleksandra Czarnota(56) 669 33 19
Magdalena Roubo(56) 669 33 96
Paulina Siemińska(56) 669 33 44
Hanna Bednarek(56) 669 33 73
Katarzyna Gruszczyńska(56) 669 32 50
Patrycja Bukowska(56) 669 33 95
Ewa Sak(56) 669 32 91
Marzena Szołonik(56) 669 32 90
Paula Czyżewska(56) 669 32 97
Rafał Cichoń(56) 669 33 68
Anna Szalkowska(56) 669 32 63
Anna Przekwas(56) 669 32 41
Kamil Siwka(56) 669 32 62