Anonimowa ankieta pracownicza:

Dotycząca GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Ankieta ma charakter anonimowy i służy rozpoznaniu potrzeb ubezpieczeniowych funkcjonariuszy i pracowników PSP w kontekście prac nad nowym programem ubezpieczeniowym.

Uwaga! Symbolem * oznaczone są pola, których wypełnienie jest niezbędne do wysłania formularza

I. Dane wstępne:

II. Ubezpieczenia na życie:

1. Prosimy o przyznanie punktów od 1 do 5 w kolumnie „Twoja ocena” wymienionym zdarzeniom ubezpieczeniowym, gdzie ocena 1 – nie istotne dla mnie, ocena 5 – bardzo ważne.

Zdarzenia stanowiące podstawę wypłaty świadczenia:

2. Prosimy o wskazanie opcji, z których otrzymał Pani/Panu świadczenie w okresie ostatnich trzech lat:Kontakt:

Ubezpieczenia życiowe
Edyta Wilczarska
tel. (56) 669 32 29