Ubezpieczenie komplementarne Laven

Szanowni Państwo,

Mentor S.A. wraz z ubezpieczycielem AWP P&C SA (grupa Allianz) wypracował dedykowany dla PSP program zdrowotnego ubezpieczenia komplementarnego Polisa Laven. Program jest wdrażany przy wsparciu Związku Zawodowego Florian. 

W ramach polisy Laven możecie Państwo skorzystać z nowoczesnych technologii w leczeniu raka. Wiele z nich to ogromny krok naprzód w walce z tą chorobą. Ponadto, ubezpieczenie obejmuje protezy o wartości do 500 tysięcy złotych, które mogą znacząco poprawić jakość życia. Polisa zawiera także drugą opinię medyczną dla ubezpieczonego pracownika, funkcjonariusza PSP oraz członków Państwa rodzin, abyście mieli pełną pewność co do swojego leczenia.

Co wtorek o 10:30 i czwartek o 16:00 odbywają się webinary z ekspertami z Laven, podczas których można dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczenia zdrowotnego Laven.
Linki do webinaów informacyjnych oraz szczegóły dotyczące ubezpieczenia znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.zzsflorian.pl/

Charakterystyka Programu

Komplementarne ubezpieczenie zdrowotne zapewnia dostęp do innowacyjnego leczenia przy użyciu Technologii medycznych oraz do nowoczesnych protez kończyn, które nie są finansowane przez NFZ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W żadnym z tych przypadków skorzystanie ze świadczenia nie wymaga od Uczestnika wkładu finansowego.

Uczestnik ma zapewnione  następujące ubezpieczenia dodatkowe:

 • międzynarodowy program Druga Opinia Medyczna z  udziałem uprawnionych lekarzy specjalizujących się w przypadkach medycznych podobnych do przypadku Uczestnika lub Członka rodziny. Na podstawie dokumentacji medycznej przedstawionej przez Uczestnika lub Członka rodziny lekarze ci przedstawią własną opinię medyczną, która będzie mieć formę zdalnej konsultacji dotyczącej danego przypadku medycznego, diagnozy i procesu leczenia, udostępnionej Uczestnikowi lub Członkowi rodziny. 
 • E-konsultacja w ramach telemedycyny, umożliwiająca zdalną konsultację z uprawnionym lekarzem z Polski, świadczona w formie konsultacji telefonicznych, obejmująca: udzielanie zdalnych porad medycznych przez lekarza internistę lub pediatrę w zakresie wyników badań, wydania e-recepty, zdalnego wystawienia skierowania na badania oraz zdalnego wystawienia zwolnienia lekarskiego. Specjalnie dla Państwa E-konsultacja została wzbogacona o pomoc informacyjno-konsultacyjną dotyczącą dostępności technologii medycznych w ramach schorzeń, które są objęte ofertą Laven – aktualna lista schorzeń, szersza od oferty dla PSP dostępna jest pod adresem www.laven.pl
 • Zapewniamy wykonanie nowoczesnej protezy kończyn, w ramach określonej kwoty Limitu amputacyjnego, dla Uczestnika który przeszedł amputację.

Zasady uczestnictwa

Do ubezpieczenia mogą przystąpić funkcjonariusze, pracownicy administracji i funkcjonariuszki PSP .
Wiek wstępu do ubezpieczenia to 18-60 rok życia. 

Konstrukcja oferty

a) Strażacy PSP – wysokość składki jest uzależniona o wieku przystępującego. Program podzielony jest na następujące przedziały wiekowe :

 • 18-30 r.ż. (ukończone 30 lat) – składka 30 zł
 • 31-40 r.ż. (ukończone 40 lat) – składka 45 zł
 • 41-50 r.ż. (ukończone 50 lat) – składka 90 zł
 • 51-60 r.ż. (ukończone 60 lat) – składka 170 zł

b) Pracownicy administracji PSP i Funkcjonariuszki PSP - wysokość składki jest uzależniona o wieku przystępującego. Program podzielony jest na następujące przedziały wiekowe :

 • 18-30 r.ż. (ukończone 30 lat) – składka 30 zł
 • 31-40 r.ż. (ukończone 40 lat) – składka 45 zł
 • 41-50 r.ż. (ukończone 50 lat) – składka 90 zł
 • 51-60 r.ż. (ukończone 60 lat) – składka 170 zł

Jak skorzystać z oferty?

Informacje o tym, jak przystąpić do ubezpieczenia oraz potrzebne dokumenty znajdziecie Państwo na stronie https://www.zzsflorian.pl/images/Laven/informacje_na_stron_20.pdf

Pliki do pobrania

Laven Oferta PSP Florian 2023 v1 Laven OWU 01.09.2022 Zalacznik 1 OWU Lista TM 01.09.2022 Zalacznik 2 Wykaz Wariantow 01.09.2022