PROGRAM UBEZPIECZENIA STRAŻAK 5.0

Charakterystyka Programu:

Nowy Program PZU Życie SA ukierunkowany jest na główne zagrożenia życia i zdrowia wynikające ze służby w PSP.

Warianty Rodzinne są połączeniem 3. produktów ubezpieczeniowych PZU Życie SA:
a) „P PLUS” – w szerokim, rodzinnym zakresie ubezpieczenia,
b) „PZU W Razie Wypadku” – jest to istotne wzmocnienie świadczeń powypadkowych, a w szczególności zdarzeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi,
c) „Powrót do Sprawności” – daje możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych i rehabilitacji po wypadku na służbie/w pracy.

Zasady uczestnictwa:

Do ubezpieczenia mogą przystąpić funkcjonariusze, pracownicy oraz ich małżonkowie/partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci w wieku do 69. roku życia.

Konstrukcja Programu:

Wszyscy uprawnieni w Programie „Strażak 5.0” mogą wybrać spośród:

  1. Kilkunastu Wariantów Rodzinnych zawierających zdarzenia związane z rodziną ubezpieczonego, przy czym najtańszy Wariant 1 jest odpowiednikiem obecnego Wariantu Socjalnego,
  2. Wariant Ochronny skoncentrowanych na ubezpieczeniu głównego ubezpieczonego,
  3. Dodatkowo Ubezpieczeni mogą wzmocnić ochronę życia wykupując Dodatkową Ochronę Życia w 3-ch Wariantach,
  4. Czterech Wariantów ubezpieczenia zdrowotnego,
  5. Emeryci i renciści PSP mają do wyboru 6 Wariantów ubezpieczenia na życie i 2 Warianty ubezpieczenia zdrowotnego.

· Do uruchomienia Wariantu Rodzinnego lub Ochronnego w Jednostce PSP potrzeba 30 osób funkcjonariuszy/pracowników (a w podmiotach zatrudniających poniżej 30 osób nie mniej niż 15 osób).
· Do uruchomienia ubezpieczenia zdrowotnego w Jednostce PSP potrzeba 20% funkcjonariuszy/pracowników.

Dostosowanie warunków ubezpieczenia:

Oferta uwzględnia zdarzenia, które powstały:

Rekomendacja brokerska

Zwracamy Państwa uwagę na:

Zapraszamy do uczestnictwa w Programie!

Prezentacja PSP

  Prezentacja PSP - z komentarzem

  Prezentacja PSP - z komentarzem

Broszura informacyjna i Umowa ubezpieczenia

Broszura informacyjna

Umowa ubezpieczenia PSP Strażak 5.0

Aneks do Umowy Ubezpieczenia PSP Strazak 5.0.pdf

Warianty ubezpieczenia na życie

Opieka Medyczna

PZU Opieka Medyczna Standard

PZU Opieka Medyczna Komfort

PZU Opieka Medyczna Komfort PLUS

PZU Opieka Medyczna Optimum

Formularz zgłoszeniowy

Instrukcja refundacji

Cennik Standard

Cennik Optimum

Cennik Komfort

Cennik Komfort Plus

OWU Ubezpieczenie Opieka Medyczna

OWU Opieka Medyczna

OWU Ubezpieczenie P Plus

Karta apteczna

CCGP33_Ciezkie_choroby.pdf

DCGP32_Utrata_zdrowia_przez_dziecko.pdf

LCGP32_Leczenie_specjalistyczne.pdf

LPGP31_Leczenie_szpitalne_Plus.pdf

LSGP32_Leczenie_szpitalne.pdf

MCGP32_Ciezkie_choroby_malzonka.pdf

NDGP32_Smierc_dziecka_w_wyniku_NW.pdf

NRGP32_Smierc_rodzicow_i_tesciow_w_wyniku_NW.pdf

NWGP30_Smierc_w_wyniku_NW.pdf

ODGP30_Osierocenie_dziecka.pdf

OLGP32_Operacje_chirurgiczne_Plus.pdf

OPGP32_Operacje_chirurgiczne.pdf

PKGP31_PKGP50_Prawo_do_indywidualnego_kontynuowania.pdf

PTGP34_Ubezpieczenie_podstawowe_P_Plus.pdf

PUGP32_Powazne_uszkodzenie_ciala_w_wyniku_NW.pdf

SMGP30_Smierc_malzonka.pdf

Tabela_uszczerbkow.pdf

TIGP32_Trwale_inwalidztwo_w_wyniku_NW.pdf

TNGP33_Niezdolnosc_do_pracy_i_samodzielnej_egzystencji.pdf

TUGP30_Trwaly_uszczerbek_w_wyniku_NW.pdf

TZGP32_Trwaly_uszczerbek_w_wyniku_zawalu_lub_krwotoku.pdf

UDGP30_Urodzenie_dziecka.pdf

WKGP32_Smierc_w_wyniku_wypadku_komunikacyjnego.pdf

WPGP32_Smierc_w_wyniku_wypadku_przy_pracy.pdf

ZDGP30_Smierc_dziecka.pdf

ZKGP32_Zlamanie_kosci_w_wyniku_NW.pdf

ZMGP31_Smierc_malzonka_w_wyniku_NW.pdf

ZRGP30_Smierc_rodzicow_i_tesciow.pdf

ZZGP32_Smierc_w_wyniku_zawalu_lub_krwotoku.pdf

Ubezpieczenie PZU W RAZIE WYPADKU

PWGP32_ZUGP32_Grupowe ubezpieczenie_PZU_W_Razie_Wypadku.pdf

Ubezpieczenie POWRÓT DO SPRAWNOŚCI

NPGP30_Nieszczesliwy_wypadek_na_drodze_lub_w_pracy–uslugi_medyczne.pdfgodziny pracy: poniedziałek - piątek: 8:00-16:00
Kontakt do brokerów
Katarzyna Dorosz(56) 669 33 91
Łukasz Hafka(56) 669 32 31
Anetta Sylwestrowicz(56) 669 32 11
Jacek Rybiński(56) 669 32 04
Przemysław Groszewski(56) 669 33 20
Edyta Wilczarska(56) 669 32 29
Katarzyna Śpiewak(56) 669 32 28
Radosław Mielczarek(56) 669 32 21