PROGRAM UBEZPIECZENIA STRAŻAK 5.0 EMERYT

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 marca 2021 roku uruchomione jest nowe ubezpieczenie dla przechodzących na emeryturę lub rentę funkcjonariuszy i pracowników PSP oraz członków ich rodzin – „STRAŻAK 5.0 EMERYT” PZU Życie SA. Program został opracowany i wynegocjowany przez brokera ubezpieczeniowego – Mentor S.A., przy udziale związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej.

Oferta ta jest rozwiązaniem alternatywnym, znacznie korzystniejszym od standardowej oferty indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia w PZU Życie SA.

Najważniejsze zalety tego Programu to:

Więcej informacji znajdziecie Państwo w broszurze informacyjnej.

Zapraszamy do uczestnictwa w Programie!

Broszura informacyjna i Umowa ubezpieczenia

Broszura informacyjna

Deklaracja uczestnictwa

Umowa Ubezpieczenia PSP Strażak 5.0.pdf

Aneks do Umowy Ubezpieczenia PSP Strażak 5.0

Zakresy Opieki Medycznej

PZU Opieka medyczna Standard

PZU Opieka medyczna Komfort

Refundacja świadczeń / Cenniki PZU

Cennik Standard

Cennik Komfort

Formularz zgłoszeniowy

Instrukcja refundacji

Ogólne Warunki Ubezpieczeń

Ubezpieczenie typ P Plus

Ciężkie choroby

Leczenie specjalistyczne

Leczenie szpitalne Plus

Leczenie szpitalne

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW

Osierocenie dziecka

Operacje Chirurgiczne Plus

Śmierć małżonka

Śmierć małżonka w wyniku NW

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW

Trwały uszczerbek na zdrwowiu w wyniku zawału lub krwotoku

Śmierć dziecka

Śmierć rodziców i teściów

Śmierć w wyniku zawału serca lub krwotoku

Ubezpieczenie lekowe Cztery Pory Roku

Wszystkie Warianty ubezpieczenia na życie są wzbogacone o Ubezpieczenie Lekowe "Cztery Pory Roku" dzięki któremu ubezpieczeni uzyskują 80% dofinansowania na leki wydawane na receptę, zgodnie z katalogiem leków PZU (ok. 3.200 pozycji). Do realizacji w 8.000 aptekach partnerskich PZU w całej Polsce (a we wszystkich aptekach na zasadach refundacji). Realizacja na podstawie karty przesłanej przez PZU Życie SA na adres domowy.

Ubezpieczenie lekowe zakres Cztery Pory Roku

Z0GP40_ULGP40_8768-3_od_01-01-2016

Zakres_Lekow_12_Cztery_Pory_Roku_20190701godziny pracy: poniedziałek - piątek: 8:00-16:00
Kontakt do osób obsługujących ubezpieczenie:
Aleksandra Czarnota(56) 669 33 19
Kamil Śiwka(56) 669 32 62

Biuro Obsługi Ubezpieczeń Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel. +48 56 660 06 66